In Stock

Jantar Mantar

200.00

  • இந்தியாவின் குழந்தைகளுக்கான ஆங்கில இரு மாத இதழ்
  • ஆங்கிலத்தில் அறிவியலுக்கான மிகச்சிறப்பான மாணவர் இதழ்
  • புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கம் ஆகும் இதழ்
  • கொரோனா சூழலில் பிடிஎப் இதழாக வெளிவருகிறது
Compare
SKU: SKU-JAN-01 Categories: ,

Description

Publisher : Tamil Nadu Science Forum | Category : Science | Language : English | Frequency : bimonthly

இந்தியாவின் குழந்தைகளுக்கான ஆங்கில இரு மாத இதழ். தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்தால் வெளியிடப்படுகிறது. கடந்த 25ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தடையின்றி வந்து கொண்டிருக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அறிவியல் இதழ். புகழ்பெற்ற ஆய்வு நிறுவனங்களின் விஞ்ஞானிகளால் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்திய கணிதவியல் நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானி டாக்டர் இந்துமதி ஆசிரியராக செயல்படுகிறார்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jantar Mantar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *