In Stock

Vignana Siragu-book – விஞ்ஞான சிறகு

30.00

  • தமிழில் வெளிவரும்  அறிவியல் இதழ்.
  • தற்கால அறிவியல் செயல்பாடுகளை விவரிக்கும் இதழ்.
  • அறிவியல் இயக்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைவருக்குமே பொருத்தமானது.
Compare
SKU: SKU-003-1 Categories: ,

Description

Publisher : Tamil Nadu Science Forum | Category : Science | Language : Tamil | Frequency : Monthly

விஞ்ஞான சிறகு

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கடந்த 40வருடங்களாக அறிவியல் பரப்பும் பணியினை தமிழகத்தில் செய்து வருகிறது. அறிவியல் இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்காகவும் பொது மக்களுக்காகவும் அவ்வப்போதைய அறிவியல் செய்திகளையும் அறிவியல் இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளையும் கொண்டு செல்வதை விஞ்ஞான சிறகு மாத இதழ் கடந்த பல்லாண்டுகளாக தொடர்ந்து செய்து வருகின்றது. மிகச்சிறப்பாக தமிழில் வெளிவரும் அற்வியல் மாத இதழ்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vignana Siragu-book – விஞ்ஞான சிறகு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *