தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்
245, அவ்வை சண்முகம் சாலை,
கோபாலபுரம், சென்னை 600086.

மாநில நிர்வாகக் குழு

 

பெயர்

பொறுப்பு

தொடர்பு எண்

 

முனைவர். எஸ்.தினகரன்

மாநிலத் தலைவர்

99949 00064

 

எஸ்.சுப்பிரமணி

பொதுச்செயலாளர்

75983 40424

 

ஆர்.ஜீவானந்தம்

பொருளாளர்

94434 06150

 

முனைவர். வெ.சுகுமாரன்

துணைத் தலைவர்

94431 94496

 

முனைவர் என்.மாதவன்

துணைத் தலைவர்

9443724762  

கே.மகபுநிசா

துணைத் தலைவர்

98422 41348

 

ஜெ.ஜினோபாய்

துணைத் தலைவர்

94863 58078

 

திருமிகு. மாணிக்கத்தாய்

துணைத் தலைவர்

9965837608

 

திருமிகு. சேதுராமன்

துணைத் தலைவர்

7010328424

 

முகமது பாதுசா

மாநில செயலாளர்

9486827773

 

முனைவர். ஆர்.சேதுராமன்

மாநில செயலாளர்

99424 75155

 

எஸ்.பரமசிவம்

மாநில செயலாளர்

94860 26779

 

ஏ.எஸ். முத்துலட்சுமி

மாநில செயலாளர்

99940 24245

 

கே.பாண்டியம்மாள்

மாநில செயலாளர்

99526 49678

 

எஸ்.காத்தவராயன்

மாநில செயலாளர் 9751124532  

எஸ்.டி.பாலகிருஷ்ணன்

மாநில செயலாளர்

94436 68881

 

எம்.எஸ்.ஸ்டீபன்நாதன்

மாநில செயலாளர்

94867 66565

 

எம்.தியாகராஜன்

மாநில செயலாளர்

94880 54683

 

இல.நாராயணசாமி

மாநில செயலாளர்

99440 52435

 

பேரா.பொ.ராஜமாணிக்கம்

சிறப்பு அழைப்பாளர்

94429 15101

 

பேரா.சோ.மோகனா

சிறப்பு அழைப்பாளர்

94430 44642

 

அ.அமலராஜன்

சிறப்பு அழைப்பாளர்

94885 45407

 

பேரா மணி

சிறப்பு அழைப்பாளர்

75982 25040

 
         

 

உபகுழு

 

ஒருங்கிணைப்பாளார்கள்

கல்வி

உபகுழு

முனைவர் என்.மாதவன் 

9443724762

பேரா மணி

75982025040

 

அறிவியல் பிரச்சாரம்

உபகுழு

முனைவர். ஆர்.சேதுராமன்

99424 75155                        

எஸ்.காத்தவராயன்

9751124532

 

அறிவியல் வெளியீடுகள்

உபகுழு

எம்.எஸ்.முகமது பாதுசா

94868 27773

எஸ்.பரமசிவம்

94860 26779

 

சமம் உபகுழு

       

       

சுகாதாரம் உபகுழு

கே.மகபுநிசா

98422 41348


திருமிகு. மாணிக்கத்தாய்

9965837608

ஜெ.ஜினோபாய்

94863 58078


முனைவர் த.திருநாவுக்கரசு

9751456001

 

வளர்ச்சி

உபகுழு

திருமிகு. மன்னை சேதுராமன்

7010328424

முனைவர். வெ.சுகுமாரன்

94431 94496

 

 

 

 

மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு 2019

மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர். வெ.சுகுமாரன்

கல்வி ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர். கோபிநாத்

94431 94496, 99444 95750

 

8351094649

துளிர் திறனறிதல் தேர்வு

துளிர் திறனறிதல் தேர்வு – திட்டம்

எம்.எஸ்.முகமது பாதுசா

எம்.எஸ்.ஸ்டீபன்நாதன்

94868 27773

94867 66565

துளிர் வினாடி வினா

எஸ்.காத்தவராயன்

9751124532

துளிர் 


புத்தகத் திருவிழா

எஸ்.டி.பாலகிருஷ்ணன்


ஏ.சிவக்குமார்

94436 68881


9944931938